Gerard van Lent (1951)

Onze techniekman sinds vele jaren.